4G Viettel - Trang chủ dịch vụ 4G Viettel Telecom

4G Viettel - Trang chủ dịch vụ 4G Viettel Telecom

Gói gọi miễn phí

F90

90.000đ
 • Gọi: Miễn phí + 250 sms+5GB
 • Hạn: 30 ngày
Chi tiết

KM99

99.000đ
 • Gọi: 500p
 • Hạn: 30 ngày
Chi tiết

KM69

69.000đ
 • Gọi: 350p
 • Hạn: 30 ngày
Chi tiết

HI90

90.000đ
 • DATA: 3GB
 • GỌI VT: 100p
 • GỌI KHÁC:100p
 • Hạn: 30 ngày
Chi tiết

B100K(HẾT)

100.000đ
 • DATA: 500p + 600MB
 • Hạn: 30 ngày
Chi tiết

T50K(HẾT)

50.000đ
 • DATA: 200p + 100SMS
 • Hạn: 30 ngày
Chi tiết

T80K(HẾT)

80.000đ
 • DATA: 500p + 500SMS
 • Hạn: 30 ngày
Chi tiết

T70K(HẾT)

70.000đ
 • DATA: 500p + 150SMS
 • Hạn: 30 ngày
Chi tiết